Fokuspartiet Rättsstaten

QR-kod

STÖD Rättsstaten

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Målen är två, att säkra att besluten i riksdagen uppfyller Regeringsformens berednings- och formkrav och att det svenska rättssystemet i brottmål blir så snabbfotat att det kan återta makten från de invandrade klanernas.

Högsta domstolen ges befogenhet att häva ett beslut i Riksdagen som fattats på underlag som strider mot Regeringsformens berednings- och formkrav. Om hävande av beslut ansöker medborgare hos Högsta domstolen, som efter underkänd prövning har att låta ärendet vila tills folkomröstning eller rättelse skett.

En decentralisering av rättsstaten ökar dess makt och snabbhet att svara upp mot snabbfotad klankriminalitet. Varje kommun blir i brottmål lokal rättsmyndighet med egen polis, häkte, åklagare, tingsrätt och fängelse. En kommunal nämnd inrättas där brottsoffer kan klaga om polis eller åklagare inte agerar snabbt. Denna nämnd väljs samtidigt med kommunalt val.

Fru Svensson, som våldtas en söndag kväll ska inte möta sina våldtäktsmän på gator och torg kommande vecka. Efter polisutredningar hämtas brottslingar in och döms omedelbart. Det sker lokalt snabbt och smidigt utan statlig inblandning.